Skip to main content

Nedomýšľajme si (SOBOTNÉ zamyslenie)

Nedomýšľajme si alebo “v nebi a na zemi je viac vecí, Horácio, ako o ktorých sa ti sníva v tvojej filozofii.”; W. Shakespeare; Hamlet).

 

Gemara spomína príbeh o jednom dieťati, pre ktoré bola na Šabatovú obriezku pripravená teplá voda a tá sa (omylom) vyliala*. Tým, ktorí tématizovali tento príbeh, Rava povedal: Oslovme matku tohto dieťaťa. Keď je teplá voda potrebná pre jej zdravie, nech (nejaký) cudzinec zohreje pre dieťa vodu nepriamo „cez“ jeho matku. Inými slovami, pre matku môže byť voda zohriata, keďže žena je po pôrode považovaná za bytosť, nachádzajúcu sa v situácii, ktorá (potencionálne) ohrozuje jej život**.

 

Rav Mesharshiya povedal Ravovi. Matka dieťaťa je zdravá, kedže je (studené) datle**. Určite nie je jej stav tak riskantný, že by potrebovala zohriatu vodu. Rava mu (od)povedal: Je možné, že ju pochytil iba vlčí hlad a ani riadne nevedela, čo v skutočnosti je a je vážne chorá***.

 

* Poznámka – Dieťa, ktorého voda sa (omylom) vyliala: Komentáre preberajú detaily tejto udalosti. Referuje (táto príhoda) k dieťaťu, ktoré ešte nebolo obrezané a chceli preňho zohriať vodu, aby ho mohli umyť a obrezať v na to určený čas? Alebo referuje k dieťaťu, ktoré už obrezané bolo, kedy by bola voda požadovaná iba kvôli jeho zdraviu a komfortu? Keď je druhé vysvetlenie správne, vznikajú otázky, či chceli vodu iba doplniť alebo nie, kedy by zohriatie vody nebolo (až tak) rozhodujúce, a či chceli alebo nechceli vykonať prácu, ktorá je zákonom Tóry zakázaná, t.j. prinesenie vody.

 

** Poznámka – Skutočnosť, že jedla studené datle sugeruje istý stav fyzickej pohody.

 

*** Poznámka - Žena je po pôrode považovaná za osobu, ktorej nie je dobre 30 dní.

 

(Dodatok - Rav Mesharshiya veril, že keď niekto vyzerá a koná tak, ako keby mu bolo dobre, potom by sme mali predpokladať, že mu aj dobre je, kým Rav sa domnieval, že preto, že niekto vyzerá a koná tak, ako keby mu bolo dobre, je vždy celkom možné, že mu dobre nie je).

 

(Talmud Bavli; Eruvin 68b).

 

#Bordeaux

Pridajte komentár