Skip to main content

#Bordeaux a jeho štúdium Talmudu prináša semtam aj ovocie v podobe múdra z tejto veľkej knihy židovskej kultúry.

Niečo pre milovníkov gramatiky alebo ako môže jedno slovo meniť realitu (SOBOTNÉ zamyslenie)
V baraite sa učilo: Shimon HaAmmassoni a niektorí hovoria, že to bol Nehemya HaAmmassoni interpretoval v Tóre každý výskyt slova “et”* s tým, že (z neho) vyvodzoval dodatočné halachy (zákony), týkajúce sa preberanej veci. Keď raz narazil na verš: “Budeš si ctiť (“et”) Pána, svojho B-a, Jemu budeš slúžiť a Jeho sa budeš s láskou pridŕžať a na Jeho meno budeš prisahať” (Deut. 10: 20), túto metódu výkladu opustil, pretože ako môže človek k samému B-u (niečo) prid(áv)ať?
Zobraziť viac
Obyčajný prípad chvály, mlčania, kritiky a jednej klebety alebo „Niet nič nového pod slnkom“ (SOBOTNÉ zamyslenie)
Rabín Yehuda je v tejto baraite opísaný ako hlava všetkých hovorcov na kažom mieste. Gemara sa pýta: A prečo ho nazvali hlavou hovorcov na každom mieste? Gemara hovorí, že to rezultovalo z (jedného) incidentu, ktorý sa odohral, keď sa spolu stretli rabín Yehuda, rabín Yosei a rabín Šimon a Yehuda, syn konvertitov, sedel pri nich.
Zobraziť viac
Nesteinbeckove "O myšiach a ľuďoch" alebo zopár myších permutácií (SOBOTNÉ zamyslenie)
Gemara analyzuje (aj nasledovnú) sériu prípadov. V prípade, že máme deväť kôp macesov a jednu kopu kysnutého chleba a človek zbadal ako prišla jedna myš a zobrala si kus z jednej kopy a nevieme, či si ho vzala z macesov alebo kysnutého chleba, (ako postupujeme v tomto prípade?)…
Zobraziť viac
Čo je vlastne Talmud? (SVIATOČNÉ zamyslenie)
Keďže už pomaly nastáva sviatočné obdobie, ktoré by malo byť charakterizované bezstarostnosťou, pokojom, radosťou a hlavne oddychovaním, netradične sa tu chvíľu nebudem zaoberať nejakými talmudickými problémami, spormi alebo dilemami, ktoré tak milujem.
Zobraziť viac
Čaro rekonciliácie (SOBOTNÉ zamyslenie)
Čaro rekonciliácie alebo ako oveľa neskôr povedal F. Scott Fitzgerald: Najlepšou "skúškou prvotriednej inteligencie je schopnosť udržať si v mysli súčasne dva protikladné názory a aj naďalej si udržať schopnosť fungovania.
Zobraziť viac
Opakovanie je matkou múdrosti (SOBOTNÉ zamyslenie)
Gemara pokračuje v diskusii o metódach štúdia Tóry. Mudrci vyučovali nasledovnú baraitu: Ako sa vyučovala ústna tradícia (kedysi)? Ako bol vyučovaný ústny zákon prvý krát? Móše sa učil priamo z úst Všemohúceho.
Zobraziť viac
Subscribe to Sobotná Talmudológia