Skip to main content

Dve tradície, jeden obsah...

1.) Gemara cituje príbeh Rabbiho Yosefa, syna R. Yehoshua b. Levi, ktorý ochorel a zažil nebeskú víziu.

Keď precitol, jeho otec sa ho spýtalčo si videl“?

„Videl som obrátený svet odpovedal; „tí, ktorí sú hore (v tomto svete), obývajú najnižšie regióny (nebies) a tí, ktorí sú utláčaní (v tomto svete), sú úplne najvyššie (v nebeskej ríši). Jeho otec mu odpovedal: „syn, nevidel si obrátený svet, ale videl si svet skutočných hodnôt“. (Talmud Bavli, Pesachim 50a, prvá pol. 1 st. n. l.).

2.) „Pri obnovení sveta, keď človek zasadne na trón svojej slávy...aj vy, čo ste išli za mnou... (a) kto pre moje meno opustí domy, bratov, sestry, otca, matku alebo deti... dostane stonásobne viac... mnohí prví budú poslední a poslední budú prví“ (Mat. 19: 28-30; cca 2 st. n. l).

#Bordeaux

Pridajte komentár