Skip to main content

Obyčajný prípad chvály, mlčania, kritiky a jednej klebety alebo „Niet nič nového pod slnkom“ (SOBOTNÉ zamyslenie)

Rabín Yehuda je v tejto baraite opísaný ako hlava všetkých hovorcov na kažom mieste. Gemara sa pýta: A prečo ho nazvali hlavou hovorcov na každom mieste? Gemara hovorí, že to rezultovalo z (jedného) incidentu, ktorý sa odohral, keď sa spolu stretli rabín Yehuda, rabín Yosei a rabín Šimon a Yehuda, syn konvertitov, sedel pri nich.

 

Konverzáciu zahájil rabín Yehuda: Aké krásne sú činy tohto národa, rimanov, že vybudovali trhy, mosty a kúpele. Rabín Yosei mlčal. Rabín Šimon ben Yohai odpovedal: Všetko, čo vybudovali, vybudovali iba pre vlastné účely. Vybudovali trhy na to, aby tam umiestnili prostitútky, (vybudovali) kúpele na to, aby sa (v nich) hýčkali a (vybudovali) mosty na to, aby vyberali dane od tých, ktorí cez ne prechádzajú.

 

Yehuda, syn konvertitov to porozprával doma a rozširovalo sa to (dovtedy), až kým sa to nedostalo do kráľovstva. (A) kráľovstvo vydalo verdikt: Yehuda, ktorý rímsku vládu vyzdvihoval, bude pozdvihnutý a vymenovaný za hlavu Mudrcov, hlavu všetkých hovorcov na každom mieste. Yosei, ktorý ostal ticho, bude za trest vyhnaný z jeho domu v Judei a bude poslaný do mesta Tzippori v Galileji. A Šimon, ktorý vládu kritizoval, bude popravený.   

 

Shabbat 33b

 

#Bordeaux

Pridajte komentár