Skip to main content

Čo je vlastne Talmud? (SVIATOČNÉ zamyslenie)

Keďže už pomaly nastáva sviatočné obdobie, ktoré by malo byť charakterizované bezstarostnosťou, pokojom, radosťou a hlavne oddychovaním, netradične sa tu chvíľu nebudem zaoberať nejakými talmudickými problémami, spormi alebo dilemami, ktoré tak milujem, ale namiesto toho sa vás pokúsim rozosmiať spôsobom, ktorý Talmudu verný ostane.   

Raz prišiel za Rabínom jeden človek a chcel sa dozvedieť čo je Talmud.

A tak sa ho opýtal: Rebe, čo je vlastne Talmud? Ukážem ti to na jednom talmudickom „kašes“ (kašes – neriešiteľný problém alebo ťažká otázka), odpovedal Rabín.

Predstav si, že dvaja ľudia padnú cez komín. Jeden sa zamaže sadzami a druhý ostane čistý. Ktorý z nich sa umyje?

Samozrejme, že ten špinavý.

Nesprávne. Špinavý vidí čistého a predpokladá, že je tiež čistý. Čistý ale vidí toho, čo sa zamazal a myslí si, že sám je špinavý, takže sa umyje on.

Položím ti druhý kašes.

Obaja znovu padnú cez komín. Ktorý z nich sa umyje?

No veď už to vieme, ten, ktorý je čistý.

Nesprávne. Čistý si pri umývaní všimol, že je čistý a špinavý pochopil prečo sa čistý umýval, takže teraz sa umyje ten špinavý.

Položím ti tretí kašes.

Obaja spadnú tretí krát cez komín. Ktorý z nich sa umyje?

Teraz je už jasné, že vždy ten, ktorý je špinavý.

Znovu nesprávne. Už si niekedy videl, že keď dvaja ľudia spadnú cez komín, tak jeden by ostal čistý a druhý špinavý!?

Vidíš a to je Talmud.

Prajem šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.

 

#Bordeaux

Pridajte komentár