Skip to main content

Niečo pre milovníkov gramatiky alebo ako môže jedno slovo meniť realitu (SOBOTNÉ zamyslenie)

V baraite sa učilo: Shimon HaAmmassoni a niektorí hovoria, že to bol Nehemya HaAmmassoni interpretoval v Tóre každý výskyt slova “et”* s tým, že (z neho) vyvodzoval dodatočné halachy (zákony), týkajúce sa preberanej veci. Keď raz narazil na verš: “Budeš si ctiť (“et”) Pána, svojho B-a, Jemu budeš slúžiť a Jeho sa budeš s láskou pridŕžať a na Jeho meno budeš prisahať” (Deut. 10: 20), túto metódu výkladu opustil, pretože ako môže človek k samému B-u (niečo) prid(áv)ať?

Jeho študenti mu povedali: Rabi, (a) čo bude so všetkými “et”, ktoré si doteraz interpretoval? Rabi im odpovedal: Tak ako som bol odmenený za (ich) interpretáciu, tak budem odmenený za to, že túto metódu výkladu opustím.

Slovo “et” v tomto verši nebolo vysvetlené, až kým neprišiel rabín Akiva a nevyložil ho: “Budeš si ctiť (“et”) Pána, svojho B-a”: Slovo “et” tam je na to, aby zahrnulo (do uctievania si aj) učencov Tóry; človeku je prikázané, aby mal pred nimi takú bázeň akú má pred B-m.

V každom prípade, Shimon HaAmmassoni zo slova “et” už viac nevyvodzoval (žiadne) dodatočné halachy.

* Slovo “et” je najčastejšie slovo v hebrejčine a nemalo by byť vôbec prekladané. Je to určitý člen, ktorý sa zvyčajne používa na uvedenie alebo označenie určitého objektu. Keďže slovenčina členy nemá, tak pre lepšie porozumenie si funkciu “et” môžeme predstaviť nasledovne: Čo v slovenčine vyjadríme napr. vetou – “videl som Joža”, to v hebrejčine vyjadríme vetou - “videl som (et) Joža”. Slovo “et” má ešte daľšie možné použitia, ktoré sú však v tomto kontexte irelevantné.

 

#Bordeaux

Pridajte komentár