Skip to main content

Čaro rekonciliácie (SOBOTNÉ zamyslenie)

Čaro rekonciliácie alebo ako oveľa neskôr povedal F. Scott Fitzgerald: Najlepšou "skúškou prvotriednej inteligencie je schopnosť udržať si v mysli súčasne dva protikladné názory a aj naďalej si udržať schopnosť fungovania.

 

Rami bar Abba povedal, že Rav Asi povedal: Človek má chodenie po trávniku počas Šabatu zakázané preto, lebo je povedané: “A ten, kto sa náhli, ten sa dopúšťa hriechu” (Prísl. 19: 2). Tento verš nás učí, že obyčajné chodenie po tráve niekedy zahŕňa hriech, napr. počas Šabatu, kedy by človek mohol trávu, po ktorej chodí vytrhnúť.

 

Gemara cituje zjavnú kontradikciu. V jednej baraite sa učilo, že počas Šabatu je po trávniku chodiť povolené a v druhej baraite sa učilo, že je to zakázané. Gemara odpovedá: To nie je ťažké. Prvá baraita (totiž) referuje k zelenej tráve, ktorú môže človek vykoreniť, a tak môže porušiť zákaz kosenia na Šabat. Druhá baraita referuje k suchej tráve, ktorá bola od zdroja svojho života oddelená, a tak zákaz kosenia už nie je účinný.

 

A keď chceme, môžeme namiesto toho povedať, že obe baraity referujú k zelenej tráve, a aj tak to nie je ťažké: Baraita, ktorá chodenie po tráve zajazuje, referuje k letu, kedy sa v tráve nachádzajú semená, ktoré by mohli byť nohami povytláčané, kým tam, kde to baraita povoľuje, sa referuje k obdobiu dažďov, v ktorom tento problém neexistuje.

 

A keď chceme, môžeme namiesto toho povedať, že obe baraity referujú k letu, a aj tak to nie je ťažké. Baraita, ktorá chodenie po tráve povoľuje, referuje k prípadu, kedy má človek obuté topánky, kým baraita, ktorá to zakazuje, sa zaoberá so situáciou, v ktorej človek obutý nie je, a tak by sa mu mohla tráva zapliesť medzi prsty jeho nôh a byť (tak) vytrhnutá.

 

A keď chceme, môžeme namiesto toho povedať, že obe baraity referujú k prípadu, v ktorom človek obutý je, a napriek tomu to nie je ťažké. Baraita, ktorá chodenie po tráve zakazuje, robí tak preto, lebo sa týka prípadu, v ktorom topánky majú (na podošvách) hroty, na ktorých sa môže tráva zachytiť a byť vytrhnutá, kým baraita, ktorá to povoľuje, robí tak preto, lebo topánky také hroty (na podošvách) nemajú.

 

A keď chceme, môžeme namiesto toho povedať, že obe baraity referujú k prípadu, v ktorom topánky majú hroty, a aj tak to nie je ťažké. Baraita, ktorá chodenie po tráve zakazuje, referuje k prípadu, v ktorom je tráva dlhá (vysoká) a poprepletaná a môže tak ľahko byť na topánky namotaná, kým druhá baraita, referuje k prípadu, v ktorom tráva nie je dlhá (vysoká) a poprepletaná.

 

Gemara uzatvára: A tak teda, keď zastávame názor, že halacha je v súlade s názorom rabína Shimona, ktorý trvá na tom, že zodpovednosť za zakázaný čin, vykonaný nevedomky počas vykonávania činu, ktorý je povolený, neexistuje, tak každý z týchto scenárov je povolený, keďže tu tiež zámer je iba chodenie po tráve a nie jej vytrhávanie počas Šabatu.

 

(Talmud Bavli, Eruvin 100b).

 

#Bordeaux

Pridajte komentár