Skip to main content

Kayin a Hevel (Kain a Ábel)

Bereishis/Genesis 4: 1 – 24

Keď som si cez víkend listoval v tej knihe, v ktorej je tak veľa strán na tom cigaretovom tenkom papieri, napadlo mi, prečo sa kriticky nezačítať do príbehu prvých súrodencov – Kayina a Hevela?

Podľa jednej tradície boli Kayin a Hevel prví ľudia, ktorí sa narodili zo ženy takým spôsobom, ako to každý poznáme; napadajú mi však nejaké otázky, ktoré sem predkladám len tak na zamyslenie.

Bol otec Kayina a Hevela ten istý? Prečo boli takí odlišní? Boli Kayin a Hevel dvojičky alebo bratia? Narodili sa obaja v „Gan Edene“ (v Rajskej záhrade) alebo každý inde? Narodili sa s nimi ešte aj nejaké sestry alebo nie? Mali obaja nejaké ženy? Ak áno, odkiaľ sa vzali?

Čo znamenali ich mená a prečo ich dostali? Kto im ich dal? Aké vzťahy mali s rodičmi? Mali sa Kayin a Hevel ako súrodenci radi? Ak nie, prečo? Aké mali povahy/charaktery? Bol Kayin iba ten zlý a Hevel iba ten dobrý? Prečo sa Kayin stal obrábačom pôdy a Hevel pastierom? Ktoré povolanie bolo dôležitejšie, oceňovanejšie, náročnejšie, a ktoré vhodnejšie na budovanie osobnostného profilu potencionálneho progenitora rodu Homo Sapiens?

Odkiaľ vedel Kayin a Hevel prečo, čo a ako obetovať? Čo by sa stalo, keby Kayin a Hevel obetovali rovnaké obety? Ak obetovali rôzne obety, keďže boli pre každého z nich cenné (možno aj najcennejšie), ako ich bolo možné porovnávať? Na akom mieste obetovali a prečo? Koľko mali rokov, keď obetovali? Prečo sa Kayin rozhodol obetovať až po nejakom konkrétne vymedzenom čase a po akom čase obetoval? Kto obetoval prvý? Aké to boli konkrétne druhy obiet? Prečo bola Kayinova obeta, ktorá bola spomenutá ako prvá, ignorovaná a prečo bola Hevelova obeta prijatá? Bolo ľahšie obetovať prvému alebo druhému, ktorý s najväčšou pravdepodobnosťou odsledoval prvého? Ak bol Hevel druhý, nemal pri voľbe jeho vlastnej obety obrovskú komparatívnu výhodu, pretože ju mohol operatívne vylepšiť a pozdvihnúť tak jej úroveň? Ako obetoval Hevel? Prečo „Veľký Šéf“ jednu obetu odmietol a druhú prijal? Nebolo by lepšie, keby diplomaticky obe obety prijal a nejako diferencovane ich „ocenil“ alebo „odmenil“?

Čo znamená spojenie „hriech čupí pri dverách“? Prečo hriech „čupí“ a „nestojí“? Čo znamenajú „dvere“? Bežné dvere na dome, „morálka“, svedomie, telencefalon, srdce, maternica? Od akého času človeka ovplyvňuje „zlý pud“?

Ako a prečo sa ocitli na poli? Bolo to nejaké miesto, ktoré by bolo niečím zvláštne? Stretol tam Hevel Kayina alebo Kayin tam doviedol Hevela? O čom sa Kayin a Hevel hádali? O rozdelení sveta, o Chave (o Eve), o ženách, o tom, či „Sladký Najvyšší“ je alebo nie je spravodlivý? Kto (verbálne) vyostril spor, použil ostrejšie slová a kto mal pred tragickou udalosťou „posledné slovo“?

Bol to verbálny, fyzický spor alebo kombinácia oboch? Nebola to iba nehoda? Nezahynul Hevel napríklad po páde do nejakej diery v poli (ako na to odkazuje koreň hebrejského slova pre pole)? Ak prebehol fyzický spor, tak ako? Kayin bol starší a Hevel mladší, kto bol teda silnejší? Neprehrával na začiatku Kayin, keďže musel najskôr vstať a až potom „zneškodniť“ Hevela? Použil pritom Kayin nejaké klamstvo alebo úskok alebo ako ho premohol? Ako ho vlastne Kayin „zneškodnil“? Bola to nehoda, zabil ho alebo zavraždil? Ako alebo čím ho „zniesol zo sveta“? Rukami, zubami, kusom dreva, kameňom, kosákom alebo motykou? Odkiaľ vedel ako to urobiť? Zomrel alebo bol zabitý predtým už nejaký tvor? Kam sa podelo Hevelovo telo? Kto ho strážil pred divou zverou a kto ho pochoval?

Odkiaľ Kayin vedel, že sa stalo niečo, čo bolo treba zatajiť, keď „Vševedúcemu“ zaklamal, že nevie kde je jeho brat? Sťažoval sa Kayin alebo kajal, keď hovoril o svojom treste? Potrestal ho „Spravodlivý - Milostivý“ exemplárne, adekvátne alebo iba mierne (pretože Kayinov skutok nemal precedens)? Prečo bola prekliata s Kayinom aj zem?

Kam ho „Náš Večný Apa“ vyhnal z krajiny a spred Jeho tváre, keď je „Všadeprítomný a Vševidúci“? Aký znak dal „Tvorca“ Kayinovi? Roh, písmeno Chí (X) na čelo, sprievodného psa a palicu alebo niečo iné? Vyhnal iba Kayina alebo do vyhnanstva odišiel aj niekto iný? Ak áno, kto? Prečo bol vrah Kayina potrestaný sedemnásobne a čo to vlastne znamenalo? Bol Kayin vyhnancom a tulákom na Zemi, keď sa usadil v krajine Nod, na východe od Raja a založil mesto Enoch? Boli tieto udalosti osudové alebo sa mohli odohrať aj nejako inak, prípadne k nim vôbec nemuselo dôsť? Má Kayinov a Hevelov príbeh nejaký historický základ?

A aké ponaučenia si z tohto príbehu môžeme zobrať my?

.

#Bordeaux

Pridajte komentár