Skip to main content

Dve tradície, dve osoby...

1.) Je opísaný ako „ryba, ktorá opustí vodu a chodí po suchej zemi“, t. j. i keď žil svoj život v medziach našej reality, patrí do a existuje aj v úplne odlišnom svete.

Jeho smrť je v mnohých ohľadoch záhadou. (On) neumiera, iba sa vracia do rozvrhu svojej existencie.

Jeho smrť bola iba pre nás, pretože pre nás bol stratený, ale preňho to bol (ďaľší) život, v ktorom bol povýšený k Najvyššiemu; (on) nezomrel, ale vystúpil hore; zomrel len v zmysle jeho absencie vo svete; B-h ho pochoval na neznámom mieste, a tak aj jeho pohreb bola nadprirodzená udalosť, je to jedna z fyzických kreácií, ktorá úplne nespadá do materiálneho sveta; jeho smrť bola len odchodom a povznesením.

A aký bol...? „Od stredu (jeho tela) nadol bol človekom, od stredu hore (bol) B-m“.

2.) Narodil sa na súši a „chodil po vode“.

Jeho smrť je obrovským zázrakom. Zomrel fyzickou smrťou, potom vstal z mŕtvych a vrátil sa na nebesia; „zomrel pre naše hriechy“. Podľa tradície ho B-h po smrti vzkriesil a povzniesol na nebesia, kde ho posadil vedľa Neho, po jeho pravici. Pochoval ho človek na známom mieste a B-h ho za istý čas vzkriesil, a tak bola táto udalosť taktiež zázračná.

A koho synom bol? Bol synom ženy, B-a a mal aj pozemského otca; „bol (teda) človek a aj B-h“.

#Bordeaux

Pridajte komentár