Skip to main content

Opakovanie je matkou múdrosti (SOBOTNÉ zamyslenie)

Gemara pokračuje v diskusii o metódach štúdia Tóry. Mudrci vyučovali nasledovnú baraitu: Ako sa vyučovala ústna tradícia (kedysi)? Ako bol vyučovaný ústny zákon prvý krát? Móše sa učil priamo z úst Všemohúceho. Áron pristúpil, posadil sa pred neho a Móše ho naučil jeho učenie tak, ako sa ho naučil on od B-a. Áron si (potom) odsadol a posadil sa k Móšemu na ľavú stranu. Áronovi synovia pristúpili a Móše ich naučil ich učenie, zaťiaľ čo Áron počúval. Áronovi synovia si (potom) odsadli; Elazár si sadol k Móšemu na pravú stranu a Itamar si sadol k Áronovi na ľavú stranu. Rabbi Yehuda, ohľadom (ich) usadenia, s prvým Učencom nesúhlasil a povedal: V skutočnosti sa Áron posadil k Móšemu na pravú stranu. Starší pristúpili a Móše ich naučil ich učenie. Starší si odsadli a pristúpil celý národ a Móše ho naučil jeho učenie. A tak si Áron vypočul učenie 4x, jeho synovia 3x, Starší 2x a celý národ si ho vypočul 1x.

Móše potom odišiel do jeho stanu a Áron učil ostatných jeho učenie tak, ako sa ho naučil od Móšeho. Áron potom odišiel a jeho synovia učili ostatných ich učenie. Jeho synovia potom odišli a Starší učili zvyškok ľudí ich učenie. A tak každý – Áron, jeho synovia, Starší a všetci (ostatní) ľudia si vypočuli učenie, naučené od B-a 4x.

Z tohto Rabbi Eliezer vyvodil: Človek (učiteľ) je povinný učiť študenta jeho učenie (minimálne) 4x. Z toho vyplýva záver: Keď Áron, ktorý sa učil od Móšeho a Móše, ktorý obdržal Tóru priamo z úst Všemohúceho, potrebovali takýto režim štvornásobného učenia (opakovania), tak o čo viac než 4x si potrebuje bežný študent, učiaci sa z úst bežného učiteľa, opakovať (svoje) učenie?

(Talmud Bavli; Eruvin 54b).

 

#Bordeaux

Pridajte komentár