Skip to main content

TEÓRIA CHAOSU - BRATISLAVSKÉ SYMPÓZIUM (2021)

Nie je to tak dávno, čo sa jeden večer v bratislavskej Redute uskutočnilo vysoko odborné medzinárodné sympózium medicínskych kapacít.

Fundovaní odborníci z celého sveta sa tu snažili nájsť odpovede na otázku, ako vzniká Chaos, ako mu predísť a súčasne aj jeho klady a zápory v nadväznosti na jeho sociálne využitie v bežnej praxi.

Po úvodných protokolárnych zvyklostiach tohto významného podujatia sa internacionálne vedecké kapacity konečne po dlhých rokoch výskumu a odborných diskusií jednoznačne dohodli na spoločnom označení jednotky Chaosu a to pod medzinárodnou značnou IGMA (1 IgM).

V medzinárodnom medicínskom označení je originálny názov ako Intense Gradual Manic-Depressive Amnesia (v slovenskom preklade ako Intenzívne Gradujúca Maniodepresívna Amnézia).

V súvislosti so súčasnou pandemickou situáciou vo svete sa ako zvláštny hosť zúčastnil tohto sympózia aj hlavný hygienik Krajiny PhDr. RNDr. MUDr. Ján Pomikas, PhD., MPH. Ten vysvetlil zúčastneným ako sa zatiaľ Krajina ochránila pred pandémiou tzv. „Premiérskou testovacou metódou“ PTM (Premier Test Method) a to aj za výdatnej podpory vysokovzdelaných štátnych predstaviteľov.

Účastníci sympózia ocenili jeho prejav búrlivým potleskom a spomenutý systém uznali ako trvalý prínos do svetovej medicíny. Premiéra Krajiny zároveň v jeho neprítomnosti ocenili medicínskym titulom svetového významu „International Master of Chaos“ (IMCh.).

Vedeckými kapacitami bol ocenený aj Skríning v Krajine a zároveň bolo doporučené aby sa v tom vytrvalo ešte niekoľko rokov, lebo pre celý svet sme veľkou inšpiráciou. V iných krajinách tak ďaleko vo výskume a následnej praktickej Skríningovej metóde ešte nie sú a preto všetci prítomní ocenili profesionálny, fundovaný a odborný prístup vrcholných predstaviteľov Krajiny. Ako zaznelo na tomto stretnutí z úst viacerých uznávaných kapacít, „nie je dôležité chrániť populáciu zaočkovaním, ktoré aj tak nie je trvalé, ale spoľahlivým a neustálym Skríningom, lebo tade vedie cesta modernej medicíny!“

Potom hlavný hygienik Krajiny slávnostne odovzdal vysokému komisárovi OSN pre zdravovedu Skríningovú licenciu s medzinárodnou platnosťou a zároveň aj Know-how na prevádzkovanie originálneho PTM systému. Nasledoval opäť búrlivý potlesk. Ako bolo neskoršie povedané „takýto prínos malej Krajiny v oblasti medicíny je pre celosvetové využitie obrovský a nenahraditeľný.“

Všetci prítomní ešte následne ocenili aj úroveň vzdelávania a vysokého školstva v Krajine. Štúdium Alžbetínov (BA) a Trdelníkov (SI) si celosvetovo považujú a uznávajú ho. Veď skvelí absolventi ošetrovateľstva, misiológie, tropického zdravotníctva, ale aj environmentálneho manažmentu sú na najvyšších postoch Krajiny, v ekonomických či bezpečnostných štruktúrach a to je veľmi dobre. Iba takto vzdelaný predstavitelia vedia ako správne riadiť Krajinu a to nielen v ťažkých časoch.

Vo svete je tiež veľmi cenený prístup  so systémom inovatívno-intuitívneho štúdia IIS (Innovative-Intuitive Study), kde sa absolvent vysokej školy vôbec nezaoberá svojou záverečnou prácou. Tú si nechá legálne vypracovať a vyfakturovať v súlade s miestnymi legislatívnymi postupmi.

Ušetrený čas potom následne môže využiť na podnikanie alebo na vstup do vysokej politiky. Tento prístup sa v zahraničí veľmi cení, no v medzinárodnom meradle nie je až tak rozšírený pre absenciu patentovanej licencie na takéto štúdium. Záverom všetci zúčastnení zhodnotili toto stretnutie za veľmi úspešné a inšpiratívne.

Do budúcna sa plánuje viacej takýchto medzinárodne dôležitých a odborných sympózií a stretnutí na bilaterálnej úrovni v Krajine kde zajtra znamená včera.

Táto tlačová správa je bez záruky!

Prišla som, videla som, napísala som.

Vaša #ModráKrava

Pridajte komentár