Skip to main content

Nesteinbeckove "O myšiach a ľuďoch" alebo zopár myších permutácií (SOBOTNÉ zamyslenie)

Deň pred Pesachom je človek povinný vyčistiť svoj príbytok a zbaviť ho všetkých produktov z kysnutého cesta ako (napr.) chlieb a pod…

Gemara analyzuje (aj nasledovnú) sériu prípadov. V prípade, že máme deväť kôp macesov a jednu kopu kysnutého chleba a človek zbadal ako prišla jedna myš a zobrala si kus z jednej kopy a nevieme, či si ho vzala z macesov alebo kysnutého chleba, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara rozoberá ďaľší prípad. Máme dve kopy, v jednej sú macesy a v druhej kysnutý chlieb; pred nimi sú dva domy, jeden, ktorý bol prehľadaný a druhý, ktorý prehľadaný ešte nebol; a prišli dve myši; jedna myš si vzala maces, druhá kysnutý chlieb; každá z nich išla do iného domu a my nevieme, ktorá myš išla do jedného domu a ktorá (myš išla) do druhého; nie je (teda) jasné, či myš, ktorá si vzala kysnutý chlieb išla alebo neišla do domu, ktorý bol prehľadaný. (Ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara prezentuje inú situáciu: V prípade, že máme jednu kopu kysnutého chleba a pred ňou sa nachádzajú dva domy, ktoré boli prehľadané a prišla jedna myš a vzala si kúsok z tejto kopy a my nevieme, či vošla do jedného alebo druhého domu, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara predkladá ďaľší prípad: Keď človek vidí, že myš si vzala kysnuté (cesto) a nie je si istý, či vošla do domu, ktorý bol prehľadaný alebo nie, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara diskutuje o ďaľšom prípade: Keď človek videl ako myš vchádza do domu s kysnutým (kusom chleba) v ústach a niekto dom prehľadal a nenašiel v ňom žiadne kysnuté (cesto; ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara zvažuje ešte ďaľší prípad: Keď človek videl myš vstupovať do domu s kysnutým (kusom chleba) v ústach a (potom) hľadal (kysnuté cesto) a našiel tam kus (kysnutého chleba), ale existuje pochybnosť, či je alebo nie je ten kus chleba, ktorý našiel, ten kus chleba, ktorý myš priniesla do domu, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara tématizuje ďaľšiu situáciu: Keď si človek rozložil deväť kusov kysnutého (chleba) a našiel ich desať, čo indikuje, že myš pridala prinajmenšom jednu kus chleba, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Gemara spomína aj reverznú situáciu: Keď si človek rozložil desať kusov (kysnutého chleba) a našiel deväť, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

A Gemara popisuje ešte iný prípad. Keď človek položil kysnutý (chlieb) do jedného rohu a našiel ho v druhom rohu, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Rava povedal: Keď človek videl vstupovať myš do domu s kusom chleba v (jej) ústach a (potom) vstúpil on a našiel omrvinky, keďže myš zvyčajne nezanecháva omrvinky, (ako postupujeme v tomto prípade?)…

Rava vzniesol (ďalšiu) dilemu: Keď človek videl vstupovať do domu myš s kusom chleba v ústach a (potom) videl z domu vychádzať myš s kusom chleba v ústach, aká je halacha (t.j. nariadenie; ako postupujeme v tomto prípade)? Gemara to (ďalej) rozpracováva: Povieme, že tá myš, ktorá do domu vošla je tá istá, ktorá z domu vyšla? Alebo to je možno iná myš…

Gemara (k tomuto prípadu) pridáva: Keď poviem, že tá myš, ktorá vstúpila do domu je tá, ktorá z domu vyšla, vzniká ďalšia dilemma: Keď človek videl do domu vchádzať bielu myš s kusom chleba v ústach a (potom) videl z domu vychádzať čiernu myš s kusom chleba v ústach, aká je halacha? Poviem, že to je istotne iná myš alebo že si možno čierna myš vzala chlieb od bielej myši?

Gemara pokračuje v navrhovaní (ďalších) variácií tohto prípadu: A keď povieš, že myši si obyčajne (potravu) navzájom neberú, keďže jedna myš nie je vo všeobecnosti oveľa silnejšia než druhá, keď človek videl ako myš vstupuje do domu s kusom chleba v ústach a (potom) videl ako z domu vychádza kuna s kusom chlebom v ústach, aká je halacha? Poviem, že kuna si ho určite vzala od myši, keďže (kuna) je väčšia a silnejšia? Alebo snáď je to iný kus chleba, pretože keď je tomu tak, že si kuna vzala kus chleba od myši, bola by v jej ústach aj samotná myš, pretože kuna by si s najväčšou pravdepodobnosťou nezobrala iba kus chleba, ale aj myš.

A keď povieš, že príjmeme tvrdenie, že keď je tomu tak, že keď si kuna vzala kus chleba od myši, bola by v jej ústach aj samotná myš, vo vzťahu k prípadu, v ktorom človek videl vstupovať do domu myš s chlebom v ústach a (potom videl) vychádzať (z domu) kunu s chlebom a aj s myšou v ústach, aká je halacha? Poviem, že toto je určite tá istá myš a (ten istý) kus chleba alebo je možné spochybniť dokonca aj tento záver? Keď je tomu tak, že je to tá istá myš, kus chleba by sa nachádzal skôr v ústach myši, než v ústach kuny. Následkom toho to musí byť iný kus chleba. Alebo možno ten kus chleba z úst myši kvôli strachu, spôsobeného kunou vypadol a kuna si ho vzala separátne.

Pre tieto dilemy neboli nájdené žiadne uspokojivé odpovede a Gemara uzatvára: Nechajme ich (teda) nerozriešené.

Prajem vám šťastný nový rok 2022 a veľa hlbokých zamyslení

 

#Bordeaux

Pridajte komentár