Skip to main content

Home 1

O hľadaní pokoja mysle
Tento príbeh sa pravdepodobne (ne)odohral niekde medzi 13. a 15. storočím v Indii, no myslím si, že je inšpiratívny aj pre dnešného človeka 21. storočia.
Zobraziť viac
Brazília podľa MubaDRAKA (časť prvá)
...osobne si myslím, že najlepší spôsob spoznania krajiny je žiť v nej...ak to teda možnosti dovolia...pretože krajinu netvoria iba múzeá, architektúra, história alebo príroda...krajinu tvoria v prvom rade ľudia...
Zobraziť viac
Xantipa
„Vieš, že nič nevieš?“ spýtala sa ho s neskrývaným výrazom dominancie. „Viem“ odvetil filozof a načiahol ruku, akože nech mu dá topánky.
Zobraziť viac
Zhorí všetko, čo mám
Prvá láska je podľa mňa určujúcim faktorom pre ďalší vývin osobnosti, v tomto často priveľmi ružovom poli, na ktorom sa dobrý hospodár učí ako ďalej.
Zobraziť viac
Interview so šarkanom
Vzhľadom na mimoriadny záujem, sme vybrali niekoľko bodov, ktoré sme sformulovali do otázok na konkrétneho Šarkana, ktorý bude ambasádorom nášho projektu.
Zobraziť viac
Zmena paradigmy myslenia?
Myslím si, že koronadoba dala svetu a teda aj nám na rovnobežkách od Dunaja po Dunajec, aj iný pohľad na svet. Zmena celkovej paradigmy myslenia prišla v časoch prvotného stresu, kde sme za 3 mesiace znovu objavili, že sa dá žiť aj inak.
Zobraziť viac